Centrum kardiovaskularní a transplantační chirurgie Brno

Jitka Lukešová

Krajská Nemocnice T. Bati a.s. Zlín, staniční sestra oddělení dlouhodobě nemocných