Centrum kardiovaskularní a transplantační chirurgie Brno

Jitka Lukešová

Fakultní nemocnice Plzeň, vrchní sestra Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny