Centrum kardiovaskularní a transplantační chirurgie Brno

Jitka Lukešová

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, staniční sestra, ambulance Kliniky otolaryngologie