Soutěž Nej sestřička 2021 zná finalisty

Pracovní nasazení, výsledky a přínos práce pro dané zdravotnické zařízení, jeho pacienty či klienty – taková byla kritéria, podle kterých porota vybrala 12 sester do další fáze soutěže. Ty se zúčastní finále, kde budou moci bojovat o vítězství ve 13. ročníku soutěže Nej sestřička.

Do soutěže, jejíž první kolo mělo uzávěrku 30. dubna, se přihlásili účastnice, ale i účastníci, ze zdravotnických zařízení napříč celou republikou. Kromě vedení či kolegů z nemocnic a dalších zdravotnických zařízení mohli soutěžící nominovat také přátelé, rodinní příslušníci či samotní pacienti.

Letošní výběr finalistek opravdu nebyl jednoduchý. I přes velmi hektické období, kterým prochází aktuálně český zdravotnický systém, se nám sešlo mnoho kvalitních přihlášek. Finalistkám bychom chtěli tímto poblahopřát, ale zároveň v neposlední řadě bychom rádi vzdali hold a poděkovali za nasazení a přínos nejen všem, kteří se do finálního výběru nedostali, ale také úplně všem zdravotnickým pracovnicím a pracovníkům v celé ČR,“ říká Tomáš Mertlík spolupořadatel soutěže ze společnosti Batist Medical.

Vybrané sestry nyní čeká příprava na finále. Veřejnosti se představí prostřednictvím video medailonků a v červnu se zúčastní soustředění finalistek, na kterém bude přítomen i Leoš Mareš, moderátor slavnostního finálového večera, který následně proběhne 9. září v Obecním domě.

Velice si vážím těžké práce, kterou sestřičky odvádějí v dlouhých směnách ve dne, v noci, a to pak dvojnásobně v této těžké covidové době. Jsem velice rád, že mohu být součástí této soutěže a budu moci alespoň některým z nich osobně poděkovat, a to nejen za sebe. Také se těším na galavečer a vyhlášení v Obecním domě, bude to určitě jeden z vrcholů letošní společenské sezóny,“ prozrazuje Leoš Mareš.

Večeru bude předcházet celodenní odborná konference. Celý projekt má i charitativní přesah, pořadatelé ve spolupráci s partnery finančně podpoří vybrané zdravotnické subjekty a organizace poskytující sociální služby po celé ČR.

12 finalistů soutěže Nej sestřička 2021

Michaela Sodomková Nemocnice Pardubického kraje Dětská chirurgie
Iveta Ruprichová Gynekologická ambulance Šumperk Gynekologie
Pavlína Nečasová Nemocnice Boskovice Interní oddělení
Jitka Lukschanderlová Domov pro seniory Havlíčkův Brod Všeobecná sestra
Ilona Hrdinová FN Královské Vinohrady Urologie
Tereza Zvonková Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Urgentní příjem
Zuzana Sýkorová Masarykův onkologický ústav Onkologie
Jiřina Škrletová Nemocnice Česká Lípa ARO a DIOP
Dagmar Beunierová FN Ostrava Klinika hematoonkologie
Petr Pazour Nemocnice Nové Město na Moravě Neurologie
Petra Jirků Nemocnice Motol Klinika dětské chirurgie
Veronika Rašťáková Nemocnice Kyjov Infekční oddělení

 

Pořadatelé: Česká asociace sester a Batist Medical
Organizátoři: Mediasharks a ASPEN.PR