Jaká jsou pravidla soutěže

Do soutěže Nej sestřička 2021 se mohou přihlásit sestry z celé České republiky. Přihlásit ji může nejen vedení zdravotnického zařízení, ale také kdokoliv z kolegů, z rodiny či z přátel. Vyplněné přihlášky je potřeba odeslat do 30. dubna 2021. Přihlašovací formulář najdete na úvodní stránce webové stránky soutěže.

Odborná porota bude hodnotit zejména pracovní nasazení, výsledky a přínosy práce jednotlivých sester pro dané zdravotnické zařízení a jeho pacienty či klienty.

15. května 2021 zveřejníme 12 vybraných finalistek. S těmi budeme natáčet krátké profilové medailonky, abychom je mohli představit veřejnosti. V letních měsících pak proběhne soustředění finalistek, jehož termín i místo konání ještě upřesníme.

Slavnostní vyhlášení vítězky soutěže a společenský večer proběhne 9. 9. 2021 v pražském Obecním domě.

    Write a comment