O BATIST Nej sestřičce letošního roku rozhodne hlasování veřejnosti, je odstartováno.

Hlasování o BATIST Nej sestřičku 2020 je spuštěno. Dvanáct sympatických zdravotních sester se uchází o hlasy již ve 12. ročníku soutěže, jejímž cílem je především poděkovat sestrám a nelékařským pracovníkům za jejich celoroční práci. Hlasování probíhá na stránkách www.nejsestricka.cz až do 6. září 2020.

Tisková zpráva ze dne 16. 7. 2020

Záměrem projektu je vyzdvihnout podstatnou úlohu sester a bratrů ve zdravotnictví, jejich profesionalitu a chování nejen k pacientům a vyjádřit jim touto akcí poděkování. „Letošní rok byl pro všechny zdravotníky nesmírně náročný a domnívám se, že si zaslouží obdiv nás všech za profesionalitu i nasazení, které v uplynulých měsících prokázali. Je nám ctí, že touto formou můžeme přispět kocenění jejich práce a vyjádřit své díky,“ řekl Tomáš Mertlík, generální ředitel společnosti Batist Medical.

O vítězce rozhodne veřejnost prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.nejsestricka.cz, kde jsou uveřejněny i medailonky všech finalistek.

Finalistky dvanáctého ročníku soutěže BATIST Nej sestřička se poprvé setkaly na červnovém soustředění v pražském hotelu Four Seasons, kde o ně pečovali profesionální vizážisté. Sestřičky zde také natočily medailonky, užily si také společnou večeři a další program včetně představení na tiskové konferenci. Setkají se ještě jednou 10. září při slavnostním vyhlášení vítězek v Náchodě, kde je na radnici přivítá a městem provede starosta Náchoda a poslanec Jan Birke.

Záštitu nad 12. ročníkem soutěže BATIST Nej sestřička 2020 převzali ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, poslanec a starosta města Náchod Jan Birke, senátor Martin Červíček, předsedkyně zdravotního výboru poslanecké sněmovny Věra Adámková, náměstek hejtmana KVK pro zdravotnictví Aleš Cabicar a Česká asociace sester.