Odstartovalo hlasování 12. ročníku Batist Nej sestřička!

Obětavost, pracovitost a profesionalitu sester vždy nejvíce oceníme ve chvíli, kdy je opravdu potřebujeme. Mezi tím se na ně ale často zapomíná. Proto je tu již 12. ročník soutěže BATIST Nej sestřička, který má za cíl poděkovat sestrám a nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich celoroční práci a osobní nasazení, ale také za lidský přístup, úsměv a ochotu, které pacientům pomáhají k uzdravení.

„Soutěž BATIST Nej sestřička má své stálé místo mezi akcemi určenými pro pracovníky ve zdravotnictví. Poděkování a ocenění práce sestřiček je potřeba v každé době, a nyní to platí dvojnásob. BATIST Nej sestřička mohou každoročně nominovat lékaři, pacienti nebo kolegové za nadstandardní práci, laskavý přístup k nemocným nebo kolegialitu. Jsme velmi hrdí, že se jako generální partner můžeme již dvanáctým rokem podílet na jejich ocenění,“ řekl Tomáš Mertlík, generální ředitel Batist Medical.

„Poděkování za práci sestřičkám a nelékařským zdravotnickým pracovníkům dostalo letos kvůli pandemii koronaviru nový význam. Všichni ještě víc vidíme, jak důležitou práci vykonávají,“ říká Tomáš Mertlík.

„Práce sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků není jen zaměstnáním, pro většinu z nich je životním posláním. Radost z péče o pacienty a pomoc potřebným je motor, který je žene vpřed, i když jde o velmi vyčerpávající povolání. Letošní jaro bylo navíc pro všechny zdravotníky extrémně náročné. O to více vítám smysluplné projekty, které mají za cíl ocenit profesionalitu práce zdravotnického personálu a poukázat na důležitost jejich služby lidem, které často věnují celý život,“ řekla Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

Finalistky dvanáctého ročníku soutěže BATIST Nej sestřička se poprvé setkaly na soustředění v pražském hotelu Four Seasons, kde o ně pečovaly profesionální vizážistky, a natočily tu také krátké medailonky. Užily si také společnou večeři a další program, který pro ně byl připraven na následující den.

V období od 15. července do 6. září budou na stránkách www.nejsestricka.cz zveřejněny medailonky všech finalistek a současně spuštěno online hlasování o BATIST Nej sestřičku.Sestřičky se ještě jednou setkají 10. září při slavnostním vyhlášení vítězek v Náchodě, kde je na radnici přivítá a městem provede starosta Náchoda a poslanec Jan Birke.

Záštitu nad 12. ročníkem soutěže BATIST Nej sestřička 2020 převzali ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch, poslanec a starosta města Náchod Jan Birke, senátor Martin Červíček, předsedkyně zdravotního výboru poslanecké sněmovny Věra Adámková, náměstek hejtmana KVK pro zdravotnictví Aleš Cabicar a Česká asociace sester.

Soutěž BATIST Nej sestřička tradičně pořádá společnost Batist Medical z Červeného Kostelce.

Batist Nej sestřička
1. Jitka Lukešová
Centrum kardiovaskularní a transplantační chirurgie Brno, transplantační koordinátorka,
2. Petra Vavřinová
Nemocnice Jihlava, vrchní sestra epidemiologickém úseku,
3. Šárka Kuželová
Krajská zdravotní – Nemocnice Teplice, staniční sestra ARO,
4. Alžběta Novotná
Karlovarská krajská nemocnice, vrchní sestra pediatrického oddělení,
5. Pavla Jelínková
Mělnická zdravotnicka a.s. – Nemocnice Mělník, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení a oddělení Neonatologie,
6. Petra Feberová
Nemocnice Na Bulovce, staniční sestra z Kliniky infekčních, tropických a parazitálních nemocí
7. Marcela Šafářová
Schrothovy léčebné lázně, vrchní sestra
8. Dana Zahálková
Domažlická nemocnice, COVID sestra specialistka a vrchní sestra dětského a novorozeneckého oddělení
9. Marcela Prayerová
Fakultní nemocnice Plzeň, vrchní sestra Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
10. Pavla Kotraszová
Krajská zdravotní – Nemocnice Děčín, staniční sestra Rehabilitační klinika,
11. Katarína Valentová
Alzheimercentrum Ostrava, vrchní sestra,
12. Renata Součková
Nemocnice Náchod, všeobecná sestra ARO a infekční stacionář.
Zdroj a foto: Batist Nej sestřičky